به اطلاع هموطنان عزیزمان میرسانیم که 

صرافی ایران از دوشنبه ۶ دی‌ ۱۳۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶) لغایت چهارشنبه ۱۵ دی‌ ۱۳۹۵ (۴ ژانویه ۲۰۱۷) تعطیل می‌باشد 

کلیه حواله‌های مالی از پنجشنبه تاریخ ۱۶ دی‌ ۱۳۹۵ (۵ژانویه ۲۰۱۷) پیگیری و واریز خواهد شد.

 

 

 

 

 

منبع : Sarafi Iran , صرافی ایرانصرافی ایران از دوشنبه ۶ دی‌ ۱۳۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶) لغایت چهارشنبه ۱۵ دی‌ ۱۳۹۵ (۴ ژانویه ۲۰۱۷) تعطیل م
برچسب ها : ۱۳۹۵ ,۲۰۱۷ ,ژانویه ۲۰۱۷ ,۲۰۱۷ تعطیل ,لغایت چهارشنبه ,۲۰۱۶ لغایت ,دسامبر ۲۰۱۶ ,۲۰۱۶ لغایت چهارشنبه دانلود زيرنويس فارسي